Prašome susisiekti su mūsų specialia klientų aptarnavimo grupe, jei turite bet kokių klausimų:

Tel.: 00371 20023473, Pirmadienį – Penktadienį 10–17 val
El. paštas: official@swisslanguages.com
Informacija apie bendrovę: SwissLanguages SIA, registracijos numeris: 40103972096, juridinis adresas: Brīvības str 171, Riga, LV-1012, Latvia

Paslaugų teikimo sąlygos

 1. Naudojimo nuostatai
  1. Šie nuostatai taikomi paslaugų teikėjo SwissLanguages SIA, registracijos numeris: 40103972096, juridinis adresas: Brīvības str 171, Riga, LV-1012, Latvia ir jo autorizuotos įmonės (toliau – Paslaugų teikėjas) interneto svetainėje www.swisslanguages.com (toliau – Svetainė) siūlomoms paslaugoms (toliau – Paslaugos).
  2. Svetainės naudojimo sąlygos (toliau – Nuostatai) yra privalomi visiems asmenims, kurie naudojasi Svetaine, nepriklausomai nuo to, ar asmuo yra ar nėra registruotas Svetainės naudotojas (toliau – Naudotojas).
  3. Kartu su naudojimusi paslaugomis, įskaitant apsilankymą Svetainėje, įsigalioja naudojimosi Svetaine nuostatai. Jei naudotojas naudojasi Svetaine arba atlieka joje bet kokią veiklą, laikoma, kad atitinkamas Naudotojas yra susipažinęs su naudojimosi metu galiojančiais Nuostatais ir sutinka jų laikytis.
  4. Naudotojas, kuris nesutinka su bent viena iš šių Nuostatų sąlygų, neturi teisės naudotis Svetaine.
  5. Nuostatai taikomi visais klausimais, kurių neapima Latvijos Respublikoje galiojantys teisės aktai dėl naudojimosi paslaugomis, ir jie reiškia Paslaugų teikėjų ir Naudotojų susitarimą. Jei bet kurį iš šių Nuostatų Teismas yra pripažinęs negaliojančiu arba neįgyvendinamu, likę Nuostatai lieka galioti.
  6. Paslaugos teikėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai taisyti ir (arba) keisti Nuostatus. Nuostatai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje momento. Portalo Naudotojo pareiga yra sekti ir susipažinti su Svetainės Nuostatais, taip pat jų laikytis.
  7. Ši sutartis yra sudaryta neribotam laikui ir Paslaugų teikėjas pasilieka teisę vienašališkai nutraukti įsipareigojimus su Portalo Vartotoju, nurodant Vartotojui nutraukimo priežastis atititinkant pažeidimą pagal šias taisykles.
 2. Paslauga
  1. Paslauga yra dalyvavimas kalbų mokymo programoje.
  2. Paslauga gali neapsiriboti programomis, el. pašto paslaugomis, skelbimais ir skelbimų lentomis, pokalbių sritimis ir naujienų grupėmis bei atsisiunčiamomis mobiliųjų telefonų programomis, susijusiomis su Svetainėje teikiamomis paslaugomis.
  3. Portale gali būti nuorodų į trečiųjų asmenų interneto svetaines ar paslaugas, už kurių turinį Paslaugos teikėjas nėra atsakingas. Paslaugos teikėjas jokiu būdu nėra atsakingas už Naudotojams padarytus nuostolius, susijusius su trečiųjų asmenų svetainėmis.
  4. Vaizdai turi iliustracinę reikšmę ir prekės, paslaugos tikroji išvaizda gali skirtis nuo skelbimuose nurodytų vaizdų.
 3. Paslaugos gavimo techninis procesas
  1. Naudotojas, užsiregistravęs Svetainėje nustatyta registracijos tvarka, gauna Svetainėje siūlomas Paslaugas.
  2. Pildydamas registracijos anketą Naudotojas turi nurodyti teisingą, išsamią ir aktualią informaciją.
  3. Norėdamas užsiregistruoti portale ir gauti Paslaugą, Naudotojas turi atlikti šią arba kitą (pagal Svetainėje esančius nurodymus) veiklą:
   1. Būtina nurodyti savo el. pašto adresą, kuriuo Paslaugos teikėjas Naudotojui išsiųs informaciją apie Paslaugos gavimą;
   2. pasirinkti tinkamiausią mokėjimo sistemą, kuria naudojantis būtų atliktas mokėjimas už Paslaugą;
   3. turi būti atlikta visa būtina veikla, kad būtų atsiskaityta už Paslaugą;
   4. turi būti užpildyta registracijos anketa.
  4. Atlikęs mokėjimą, Naudotojas gaus anketoje nurodytu el. pašto adresu pranešimą apie tai, kad sėkmingai užsiregistravo dalyvauti programoje ir Paslauga yra prieinama.
 4. Paslaugos kokybė
  1. Paslauga teikiama tokia, kokia ji yra, ir tai reiškia, jog Paslaugų teikėjas negarantuoja, kad:
   1. Paslauga atitinka Naudotojo reikalavimus;
   2. Paslaugos teikimo metu negalimos techninės klaidos, techniniai trukdžiai, saugos srities trūkumai;
   3. Paslauga bus prieinama bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje.
  2. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties vienašališkai nutraukti bendradarbiavimą su Naudotoju, įskaitant, jei įtariama, kad Naudotojas nurodė neteisingus duomenis Registracijos anketoje, arba yra įtariama, kad Naudotojas pirko Paslaugą nesąžiningu būdu.
  3. Informacija apie Paslaugas Svetainėje yra nuolat atnaujinama, keičiama arba papildoma. Todėl Svetainėje nurodomos paslaugų kainos, aprašai ir kita informacija gali būti nurodyta neteisingai arba neišsamiai.
 5. Paslaugos apmokėjimas
  1. Kad gautų Paslaugas, kurios prieinamos Svetainėje, Naudotojas įsipareigoja teikti būtiną informaciją, užtikrinančią, kad Paslaugos apmokėjimo transakcija būtų veiksminga, įskaitant (bet ne tik) sąskaitos arba kredito kortelės numerį, informaciją apie kredito kortelės galiojimo terminą ir (arba) atsiskaitymus atliekančio asmens vardą, pavardę ir asmens kodą.
  2. Atsiskaitydamas už Paslaugas Naudotojas užtikrina ir garantuoja, kad:
   1. turi teisę naudotis atsiskaitymams už Paslaugą skirta kredito kortele arba kitu mokėjimo metodu;
   2. pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir išsami.
  3. Pateikdamas šių Nuostatų 5 dalyje esančią informaciją, Naudotojas suteikia Paslaugos teikėjui teisę šiuos duomenis perduoti trečiajam asmeniui, kad užtikrintų visišką Paslaugos apmokėjimą.
 6. Naudotojo paskyra
  1. Tapęs Svetainės Naudotoju, Naudotojas sutinka, kad būtų tvarkomi profilyje nurodyti duomenys. Sukūrus paskyrą Portale, Naudotojas yra atsakingas už šios paskyros naudojimą.
  2. Kiekviena Naudotojo paskyra Svetainėje yra sukurta individualiai kiekvienam Naudotojui ir yra skirta asmeniniam naudojimui, Naudotojas neturi teisės savo paskyros perduoti naudoti kitam asmeniui.
  3. Paslaugos teikėjas turi teisę nutraukti naudojimąsi Naudotojo sąskaita be perspėjimo ir sumokėtos įmokos grąžinimo galimybės, jei:
   1. registruodamasis Naudotojas nurodė neteisingus ir netikslius duomenis;
   2. Naudotojas perdavė savo paskyrą naudotis kitam asmeniui;
   3. kyla įtarimų dėl sukčiavimo, neleistino arba neteisėto sandorio vykdymo;
   4. Naudotojas yra kitu būdu pažeidęs Svetainės Nuostatus.
  4. Naudotojas turi teisę uždaryti ir (arba) panaikinti savo Naudotoja paskyrą atlikdamas tam tikrus veiksmus Svetainėje ir (arba) išsiųsdamas Paslaugos teikėjui el. paštu official@swisslanguages.com pranešimą apie ketinimą uždaryti savo paskyrą.
  5. Po Naudotojo paskyros panaikinimo Paslaugos teikėjas turi teisę panaikinti visą informaciją apie Naudotoją, įskaitant (bet ne tik) pasirinktos kalbos mokymo planus.
 7. Už Paslaugą sumokėtų pinigų grąžinimas
  1. Naudotojas turi teisę paprašyti grąžinti visus sumokėtus pinigus per 14 dienų laikotarpį po sumokėjimo už Paslaugą, jei nėra nurodyta kitaip Svetainėje arba Paslaugos apraše. Kad būtų sugrąžinti sumokėti pinigai, Naudotojas turi el. paštu official@swisslanguages.com kreiptis į Paslaugos teikėją ir prie šio el. pašto pranešimo pridėti mokėjimo atlikimą patvirtinantį dokumentą ir prašymą grąžinti sumokėtus pinigus (atsisakymo teisių naudojimo forma).
  2. Jei Svetainėje registruotas Naudotojas dėl kokių nors priežasčių nėra patenkintas Paslauga, Paslaugos teikėjas garantuoja, kad sumokėtą pinigų sumą grąžins tą pačią darbo dieną po prašymo gavimo.
  3. ei Portalas nustatė, kad Vartotojo skundas yra nepagrįstas, o Vartotojas nesutinka su Portalo tokiu nustatymu , Vartotojas turi teisę naudoti normatyviniuose aktuose nurodytus alternatyvius ginčų sprendimo būdus, pateikiant prekių pardavėjui raštišką pareiškimą dėl neteisminio ginčo sprendimo, nurodant:
   1. vardą, pavardę, kontaktinę informaciją;
   2. pareiškimo pateikimo datą;
   3. ginčo esmę, pretenzijas ir jų pagrindą.
 8. Konkursai, akcijos ir reklama
  1. Naudotojas, suvedęs savo asmeninius duomenis į Svetainę, įskaitant (bet neapsiribojant) el. pašto adresą ir (arba) telefono numerį, sutinka, kad jam būtų siunčiama informacija tiek el. paštu, tiek telerinkodaros arba bet kuriuo kitu Paslaugų teikėjo pasiūlytu formatu, kurią siųs Paslaugų teikėjas ir Paslaugų teikėjo bendradarbiavimo partneriai, apimančią įvairios rūšies su Svetaine susijusias aktualijas, reklamines akcijas ir kitas Paslaugas.
  2. Bet kurios rūšies konkursai arba kitos akcijos (toliau – Reklaminės akcijos), kurios yra naudojamos Svetainėje, gali būti reguliuojamos atskirai, ne pagal šiuos Nuostatus. Prieš dalyvaujant Reklaminėse akcijose prašoma susipažinti su Reklamai taikomais Nuostatais. Jei Reklamai taikomi Nuostatai prieštarauja šiems Nuostatams, galioja konkrečios Reklamos Nuostatai.
  3. Naudotojas kurį laiką gali atsisakyti gauti Reklamą, laikydamasis atitinkamų nurodymų arba parašęs Paslaugos teikėjui el. paštu official@swisslanguages.com.
 9. Intelektinė nuosavybė
  1. Paslaugos teikėjui priklauso išimtinės teisės į visą informaciją, kuri randama Svetainėje, todėl bet koks trečiųjų asmenų vykdomas turinio, apipavidalinimo tvarkymas, duomenų tolesnis platinimas ir (arba) kitoks informacijos naudojimas bei platinimas, imant juos iš Svetainės be Paslaugos teikėjo leidimo arba rašytinio sutikimo, yra autorių teisių ir kitų teisių pažeidimas, už kurį baudžiama pagal Latvijos Respublikos įstatymus.
  2. Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo atveju Paslaugos teikėjas turi teisę patraukti atsakomybėn nusižengusį asmenį, kuris yra visiškai atsakingas už visą padarytą žalą, kuri yra arba gali būti padaryta Paslaugos teikėjui ir trečiajam asmeniui (įskaitant ir negautą pelną).
 10. Paslaugos teikėjo atsakomybė
  1. Paslaugos teikėjas nėra jokiu būdu atsakingas už Naudotojui padarytus nuostolius tuo atveju, jeigu Naudotojas nesilaikė Svetainės Nuostatų ir (arba) Paslaugos teikėjo nurodymų.
  2. Paslaugos teikėjas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, kuri buvo padaryta Naudotojui arba trečiajam asmeniui vadovaujantis Paslaugoje nurodytais meniu arba kita Svetainėje pateikta medžiaga.
  3. Paslaugos teikėjas neprisiima jokios atsakomybės už Naudotojo veiklą ir padarytus nuostolius trečiajam asmeniui.
 11. Duomenų apsauga
  1. Visi į Svetainę įkelti Naudotojų asmeniniai duomenys ir asmeniniai identifikavimo kodai saugomi pagal Latvijos Respublikos normatyvinius aktus. Šie duomenys apdorojami pagal LR teisės aktuose nustatytus bendruosius asmens duomenų apdorojimo principus.
  2. Paslaugos teikėjas turi teisę publikuoti ir panaudoti medžiagą, kurią yra gavęs iš Naudotojo, jei tik Naudotojas nėra to uždraudęs. Tai netaikoma asmens duomenims arba asmeninei informacijai, kuri yra laikoma konfidencialia.
 12. Ginčų sprendimas
  1. Visi paslaugos teikėjo ir Naudotojo ginčiai sprendžiami derybomis. Jei taikiai išspręsti ginčų nepavyksta, jie sprendžiami Latvijos Respublikos teismuose atsižvelgiant į Nuostatus ir Latvijos Respublikos normatyvinius aktus.

Privatumo politika

  SwissLanguages SIA privatumo politika nustatoma kaip SwissLanguages SIA, registracijos numeris: 40103972096, juridinis adresas: Brīvības str 171, Riga, LV-1012, Latvia, toliau tekste internetinė aplinka – kaip „Portalas“ naudoja informaciją ir kaip Jūs, kaip Portalo vartotojas, galite apsaugoti savo konfidencialumą.

  Naudodamiesi Portalo paslaugomis, Jūs patikite Portalui savo informaciją. Ši privatumo politika parengta siekiant Jums padėti suprasti, kokią informaciją ir kodėl Portale renkame, kaip ją naudojame.

  Jūsų pateikta informacija naudojama siekiant suteikti Jums kokybiškas paslaugas. Deja, bet be Jūsų duomenų negalime Jums suteikti Portale prieinamų paslaugų.

 1. Surinktos informacijos naudojimas ir apdorojimas
  1. Portalas naudoja Jūsų informaciją įvairiais būdais. Nuo informacijos tipo priklauso, ką su ja Portalas darys. Toliau išsamiai paaiškiname, ką Portalas daro, kokius asmens duomenis saugo ir kodėl.
   Kaip ir kokią informaciją naudojame? Kodėl?
   Informacijos nusiuntimas el. paštu, žinute, „Facebook“ ir GMAIL apie mūsų naujas prekes ir paslaugas. Portalas saugo Jūsų duomenis ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo akimirkos, kai atšauksite savo sutikimą. Lai suteiktume Jums naujausia informacija. Portalas atsiųs Jums šią informaciją tik su Jusu sutikimu, arba kai tarp pusiu bus sudaryta sutartis del paslaugu tiekimo.
   Pranešimo apie paslaugas nusiuntimas žinute, el. paštu arba per mūsų aplikaciją. Portalas saugo Jūsų duomenis ne ilgiau kaip 1 (vienus) metus nuo komunikacijos pabaigos. Portalas šią informaciją naudoja Šalių sudarytos sutarties sąlygoms vykdyti.
   Sukčiavimo vengimas ir konstatavimas. Portalas saugo Jūsų duomenis ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus nuo datos, kai Jūs paskutinį kartą būsite užsiregistravęs savo paskyroje, bet ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo sandorio atlikimo datos (priklausomai nuo to, kuri data bus paskutinė). Siekiant nustatyti sukčiavimo atvejus prieš Jus arba Portalo atžvilgiu ir apsaugoti teisėtus Portalo interesus.
   Atliekant lankytojų segmentavimą. Portalas saugo Jūsų duomenis ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo akimirkos, kai duosite savo sutikimą arba jį atšauksite. Siekiant pateikti informaciją pagal Jūsų interesus. Vietoj bendro pranešimo gausite informaciją Jus dominančiomis temomis. Portalas nusiųs Jums šią informaciją tik gavęs Jūsų sutikimą.
   Mokėjimo gavimas ir grąžinimas. Portalas saugo Jūsų duomenis ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo sandorio atlikimo datos. Portalas šią informaciją naudoja, kad įvykdytų Šalių sudarytos sutarties sąlygas.
   Klientų aptarnavimas Portalas saugo Jūsų duomenis ne ilgiau kaip 1 (vienus) metus nuo komunikacijos pabaigos. Portalas šią informaciją naudoja, kad įvykdytų Šalių sudarytos sutarties sąlygas.
   Jūsų pirkinių ir veiksmų istorija. Portalas saugo Jūsų duomenis ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus nuo datos, kai Jūs paskutinį kartą registravotės savo paskyroje arba nuo Jūsų paskutinio mokėjimo datos (priklausomai nuo to, kuri data bus paskutinė). Portalas šią informaciją naudoja, kad įvykdytų Šalių sudarytos sutarties sąlygas (tuo tikslu mes naudojame tik Jūsų pirkimų istoriją). Portalas tai daro, kad galėtų Jus aptarnauti ir apdoroti informaciją apie grąžintus pirkinius.
   Informacija, kurią suteikiate Portalui naršydamas Portale arba naudodamas Portalo aplikacijas, tarp jų IP adresas ir prietaiso tipas, ekrano skiriamoji geba ir, jeigu sutinkate, Jūsų buvimo vietos informacija bei tai, kaip Jūs naudojate mūsų svetainę ir aplikacijas. Portalas saugo Jūsų duomenis ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo sandorio atlikimo datos. Portalas tai atlieka siekdamas, kad Jūsų pirkimo patirtis būtų teigiama, kad nustatytų ir pašalintų sukčiavimo galimybę Jūsų arba Portalo atžvilgiu ir apsaugotų teisėtus Portalo interesus. Portalas duomenis naudoja jų analizei ir vertinimui, kad suprastų, kaip naudojamasi Portalo paslaugomis. Pavyzdžiui, Portalas analizuoja duomenis apie apsilankymus Portale, siekdamas optimizuoti Portalo dizainą. Portalas naudoja duomenis apie reklamas, kuriomis Jūs susidomite, siekdamas suprasti reklamų kampanijų rezultatus. Tuo tikslu naudojamos įvairios priemonės, tarp jų Google Analytics.
  2. Informaciją, kurią Portalas apibendrina, vėliau naudoja paslaugoms teikti, apsaugoti ir pagerinti, taip pat naujoms paslaugoms kurti ir Portalo lankytojams apsaugoti.
  3. Portalas apdoroja asmens duomenis savo serveriuose, kurie yra Europos Sąjungoje.
  4. Jūs neprivalote Portalui pateikti jokios asmeninės informacijos, tačiau, jeigu jos nepateiksite, gali būti, kad negalėsite atlikti pirkimo, gauti paslaugos ir ja naudotis.
  5. Portalas turi teisę apdoroti Jūsų asmens duomenis pagal šios Privatumo politikos sąlygas, jeigu to reikia įgyvendinant reikalavimus arba užtikrinant apsaugą reikalavimų atveju nepriklausomai nuo to, ar ieškiniai pateikiami teisme, ar jie yra administracinio pobūdžio, ar tai yra atliekama pagal kitą neteisminę procedūrą. Dėl to Portalas apdoroja Jūsų asmens duomenis pagal teisėtą interesą ir, siekdamas apsaugoti bei garantuoti Portalo, Jūsų ir kitų asmenų teises. Šiame punkte minėtais atvejais Jūsų duomenys gali būti apdoroti ilgesnį periodą nei Privatumo politikos nurodytas periodas.
  6. Be Privatumo politikoje minėtų atvejų, pagal kuriuos Portalas turi teisę apdoroti Jūsų asmens duomenis, kaip tai nurodyta anksčiau, Portalas turi teisę apdoroti Jūsų asmens duomenis ir tokiais atvejais, kai to reikia siekiant įvykdyti Portalo teisinius įsipareigojimus arba apsaugoti Jūsų gyvybinius interesus ar kito privataus asmens gyvybinius interesus.
  7. Sutartyje Jūsų nurodytas el. pašto adresas bus įtrauktas į duomenų bazę ir į jį galės būtu siunčiami pranešimai ir (arba) priminimai.
 2. Skaidrumas, pasirinkimas ir duomenų perdavimas tretiesiems asmenims
  1. Portalo tikslas yra aiškiai nurodyti, kokią informaciją Portalas apdoroja, kad Jūs galėtumėte pagrįstai pasirinkti, ar leisti naudoti apdorotą informaciją.
  2. Vartotojas savo naršyklėje gali blokuoti visus slapukus, taip pat su Portalo paslaugomis susijusius slapukus. Tačiau svarbu atsižvelgti, kad kelios Portalo paslaugos gali veikti netinkamai, jeigu slapukų naudojimas bus sustabdytas.
  3. Portalas turi teisę apdoroti Jūsų duomenis su trečiaisiais asmenimis tokiais atvejais:
   1. Portalas turi teisę atskleisti Jūsų asmens duomenis profesionaliems konsultantams, siekdamas valdyti rizikas, gauti profesionalias konsultacijas bei įgyvendinti ar užtikrinti gynybą reikalavimų atveju.
   2. Finansinius sandorius, kurie susiję su paslaugų / prekių pirkimu Portale, gali apdoroti Portalo mokėjimų paslaugų teikėjai. Portalas bendrąją informaciją apie sandorius suteikia tik Portalo mokėjimo paslaugų teikėjams. Informacijos pateikia tik tiek, kiek to reikia Jūsų mokėjimams atlikti, sugrąžinti arba dirbti su skundais.
   3. Portalas turi teisę atskleisti Jūsų asmens duomenis kitiems paslaugų teikėjams, siekdamas suteikti ypatingas paslaugas. Pavyzdžiui, pristatymo įmonėms, serverių ir jų palaikymo paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams. Dirbdamas su subrangovais, Portalas imsis visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad Portalo duomenų naudotojai garantuotų asmens duomenų konfidencialumą.
  4. Be to, Portalas turi teisę atskleisti Jūsų duomenis vykdydamas Portalo teisinius įsipareigojimus ir, jeigu reikia, apsaugoti Jūsų arba kitų asmenų gyvybinius interesus.
  5. Šioje Privatumo politikoje minėtieji tretieji asmenys gali būti registruoti ir už Europos Sąjungos arba Europos ekonominės zonos ribų. Jeigu Portalas nusiųs Jūsų asmens duomenis šiems asmenims, Portalas imsis visų reikalingų priemonių užtikrinti, kad Jūsų privatumas būtų tinkamai apsaugotas.
 3. Jūsų teisės
  1. Jūs turite šias su Jūsų asmenine informacija susijusias teises:
   1. teisę patekti prie Portalo turimos Jūsų asmeninės informacijos;
   2. teisę reikalauti, kad Portalo turima netiksli Jūsų asmeninė informacija būtų ištaisyta;
   3. teisę reikalauti ištrinti Jūsų duomenis;
   4. teisę apriboti duomenų apdorojimą;
   5. teisę nesutikti, kad duomenys būtų apdoroti;
   6. teisę perkelti duomenis;
   7. teisę pateikti skundą kontroliuojančiai įstaigai;
   8. teisę atšaukti sutikimą.
  2. Jeigu norite pasinaudoti savo teisėmis, pateikti skundą arba Jums kilo klausimų, susisiekite el. paštu official@swisslanguages.com arba skambinkite tel. 00371 20023473.
  3. Jūs turite teisę pataisyti visus savo netikslius duomenis ir, atsižvelgiant į apdorojimo tikslus, papildyti bet kokius duomenis, kurie nėra pakankamai išsamūs.
  4. Jūs turite teisę ištrinti savo asmens duomenis, jeigu:
   1. asmens duomenys nebereikalingi tam veiksmui atlikti, dėl kurio jie buvo surinkti ar kitaip apdoroti;
   2. Jūs atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisėto pagrindo apdoroti duomenis;
   3. Jūs nesutinkate su apdorojimu pagal tam tikras duomenų apsaugos taisykles;
   4. apdorojimas atliekamas rinkodaros tikslais;
   5. asmens duomenys apdorojami neteisėtai.
  5. Deja, Jūsų asmens duomenys nebus ištrinti iš Portalo duomenų bazės, jeigu gavęs Jūsų prašymą Portalas nustatys, kad:
   1. Jūsų asmens duomenų reikia norint pasiekti tikslų, dėl kurių jie buvo surinkti arba apdoroti;
   2. Jūs neatšaukėte savo sutikimo apdoroti Jūsų asmens duomenis;
   3. Jūs nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų apdoroti, bet toks apdorojimas yra reikalingas pagal Portalo teisėtus interesus;
   4. apdoroti Jūsų asmens duomenis Portalą įpareigoja Europos Sąjungos ir šalies teisės aktai.
   5. Portalas turi apdoroti Jūsų duomenis dėl teisinių reikalavimų taikymo, vykdymo arba gynimo.
  6. Atvejai, kai Jūs neturite teisės apriboti savo asmens duomenų naudojimo:
   1. Jūs užginčijate asmens duomenų tikslumą;
   2. duomenų apdorojimas yra neteisėtas ir Jūs prieštaraujate asmens duomenų ištrynimui;
   3. Portalo asmens duomenys apdorojant nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia norint kelti, įgyvendinti arba apsaugoti savo teisėtus ieškinius;
   4. Jūs prieštaraujate dėl apdorojimo pagal viešąjį arba teisėtą interesą, kol šis prieštaravimas nėra patvirtintas.
  7. Jeigu apdorojimas yra apribotas dėl anksčiau minėtų priežasčių, Portalas turi teisę ir toliau saugoti Jūsų asmens duomenis. Tačiau Portalas juos apdoros tik:
   1. Jums sutikus;
   2. siekdamas kelti, įgyvendinti ir apginti teisėtus reikalavimus;
   3. siekdamas apsaugoti kito privataus asmens arba juridinio asmens teises;
   4. siekdamas visuomenei svarbių tikslų.
  8. Prašymą ištrinti savo asmens duomenis galite pateikti šiais būdais:
   1. atsiųsti prašymą el. paštu official@swisslanguages.com;
   2. informuoti Portalo klientų aptarnavimo telefonu 00371 20023473.
  9. Jūs turite teisę nesutikti su Portale atliekamų Jūsų asmens duomenų apdorojimu dėl specifinės situacijos, į kurią patekote. Tačiau tai įmanoma tik tokia apimtimi, kad Portalas galėtų duomenis apdoroti dėl visuomenės interesų arba užtikrindamas Portalo ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus. Jeigu Jūs nesutiksite su tokiu apdorojimu, Portalas nutrauks asmeninės informacijos apdorojimą, jeigu negalės nurodyti teisėtos priežasties, kodėl Portalas turi ir toliau apdoroti duomenis. Ta priežastis turėtų būtų svarbesnė už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, jeigu duomenis apdoroti reikia siekiant iškelti, įgyvendinti ir apginti teisėtus reikalavimus.
  10. Jūs turite teisę nesutikti su Portale atliekamų Jūsų asmens duomenų apdorojimu mokslinių, istorinių tyrimų arba statistikos tikslais. Jeigu Jūs nesutinkate su tokiu apdorojimu, mes nebeapdorosime asmeninės informacijos, jeigu tik to nereikės siekiant apsaugoti visuomenės interesus.
  11. Teisė perkelti duomenis. Tada, kai Portalo duomenų apdorojimo teisinis pagrindas yra:
   1. Jūsų sutikimas;
   2. sutarties vykdymas arba veiksmų atlikimas remiantis Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, Jūs turite teisę iš Portalo gauti savo asmens duomenis struktūrizuotu, dažnai naudojamu ir automatiškai nuskaitomu formatu. Tačiau Jūs neturite tokios teisės, jeigu jos įgyvendinimas turės neigiamos įtakos kitų asmenų teisėms ir laisvėms.
  12. Jeigu manote, kad Portale atliekamas Jūsų asmens duomenų apdorojimas pažeidžia duomenų apsaugos taisykles, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų inspekcijai.
 4. Informacija apie rinkodaros pareiškimus
  1. Jeigu Jūs sutikote, Portalas siųs Jums rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu arba sms žinute, siekdamas suteikti aktualią informaciją apie Portale teikiamas paslaugas arba Portalo partnerių teikiamas paslaugas.
  2. Jūs bet kuriuo metu galite atsisakyti Portalo rinkodaros pranešimų.
  3. Tai galite padaryti tokiu būdu:
   1. paspaudę ant nuorodos „Norėdami atsisakyti laiškų, paspauskite čia“ bet kuriame elektroniniame laiške;
   2. susisiekę su mūsų klientų aptarnavimo komanda el. paštu official@swisslanguages.com arba skambindami telefonu 00371 20023473.
  4. Jeigu Jūs atsisakysite gauti rinkodaros pranešimus, Portalas atnaujins Jūsų profilį, kad daugiau Jūs tokių pranešimų negautumėte.
  5. Atkreipkite dėmesį, kad Portalas susijęs su plačiu tarpusavyje susijusių paslaugų tinklu, todėl gali prireikti kelių dienų, kol informacija bus atnaujinta visose mūsų sistemose. Dėl šios priežasties gali būti, kad, kol mes apdorosime Jūsų prašymą, kurį laiką gausite iš mūsų pranešimus.
 5. Slapukų naudojimas
  1. Kaip ir kitose svetainėse, Portale naudojami slapukai. Slapukai yra nedideli duomenų failai, leidžiantys Portalui užtikrinti Jums greitesnį ir saugesnį svetainių naudojimą. Kai Jūs lankotės arba bendraujate Portale, paslaugų skiltyse, aplikacijose, priemonėse arba pokalbių svetainėse, Portalas arba Portalo įgalioti paslaugų teikėjai gali naudoti slapukus, siekdami užtikrinti Jums geresnį, greitesnį ir saugesnį svetainių naudojimą, taip pat reklamos tikslais.
  2. Slapukuose gali būti informacijos, identifikuojančios vartotoją, tačiau mūsų turima Jūsų asmeninė informacija gali būti susieta su informacija, gauta arba saugoma slapukuose.
  3. Portalas naudoja slapukus:
   1. sesijoms valdyti ir vartotojams identifikuoti;
   2. internetinės svetainės funkcionalumui užtikrinti;
   3. statistikai apie svetainės lankytojų srautus (lankytojų skaičių, svetainėje praleistą laiką) generuoti;
   4. Portalo veiklos efektyvumui pagerinti;
   5. Jūsų įpročiams nustatyti.
  4. Kadangi Portalas naudoja slapukus Jūsų įpročiams sekti, Portalas informuoja apie slapukų naudojimą ir prašo Jūsų sutikimo naudoti slapukus pagal įstatymo reikalavimus.
  5. Jei pageidaujate, Jūs galite ištrinti slapukus (išsamesnė informacija – www.youronlinechoices.com/lv).
  6. Jūs galite ištrinti visus slapukus, kurie jau yra išsaugoti Jūsų kompiuteryje. Jūs galite nustatyti, kad naršyklė neleistų slapukų išsaugoti, bet tokį pasirinkimą reikia pažymėti kiekvieną kartą apsilankant Portale.
  7. Portalas negali garantuoti, kad atsisakius slapukų visos paslaugos Portale veiks be klaidų.
  8. Tikslinius (komercinius) slapukus Portalas naudoja norėdamas Jūsų naršymo patirtį ir rodomą turinį padaryti individualesnius, taip pat parengti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Su tiksliniais slapukais analizuojama Jūsų naršymo istorija ir šie duomenys naudojami pateikiant Jums komercinius pasiūlymus.
  9. Portalas atidžiai patikrino ir atrinko partnerių, kurie naudoja papildomus slapukus, sąrašą. Šiais slapukais nėra galimybės pasiekti Jūsų asmeninių duomenų, negalima Jūsų susieti su konkrečiu asmeniu, tačiau galima užtikrinti puikią paslaugų kokybę.
 6. Pakeitimai Privatumo politikoje
  1. Jeigu Portalas atliks reikšmingų pakeitimų šioje Privatumo politikoje, Jus informuos Portale arba kitu būdu, pavyzdžiui, nusiųsdamas el. laišką, kad Jūs galėtumėte susipažinti su pakeitimais prieš toliau pradėdamas naudoti mūsų svetainę.

  Telefono numeris: 00371 20023473, pirmadienis–penktadienis 10:00–17:00

  El. paštas: official@swisslanguages.com

  Įmonės informacija: SwissLanguages SIA, registracijos numeris: 40103972096, juridinis adresas: Brīvības str 171, Riga, LV-1012, Latvia

SwissLanguages SIA
Registracijos numeris: 40103972096
Juridinis adresas: Brivibas Street 171, LV-1012, Riga, Latvia
Tel. 00371 20023473
El. paštas: official@swisslanguages.com
ATSISAKYMO TEISIŲ FORMA

Jeigu norite nutraukti sutartį ir atšaukti paslaugą, prašome užpildyti, pasirašyti ir išsiųsti šią formą mums paštu (SwissLanguages SIA, Kronvalda Boulevard 10-24, LV-1010, Riga, Latvia) arba elektroniniu paštu (official@swisslanguages.com),

 • Aš ____________________________ pareiškiu, kad noriu nutraukti sutartį dėl www.swisslanguages.com paslaugų gavimo, kurią esu pasirašęs.
 • Užsakymo data ________________________________
 • Vartotojo vardas ir pavardė ________________________________
 • Vartotoja adresas ir telefona numeris ________________________________
 • Elektroninio pašto adresas su kurio registruojas klientas ________________________________
 • Vartotojo parašas ________________________________
 • Data ________________________________
Download